بهمن ۲۳, ۱۳۹۶
اموال غیرمنقول| وکیل مشهد | وکیل خوب مشهد | بهترین وکیل مشهد

اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول درخصوص دعاوی املاک که باعنوان دعاوی ملکی از عرصه (زمین)اعیان(خانه.اپارتمان.بنا.سوله) وحتی لوله ها اب گاز مجسمه ها واینه های که درساختمان وعیان بکار رفته […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
چک

اجرای محکومیت های چک بلامحل

چگونگی اجرای محکومیت های چک بلامحل در ابتدای مقاله با توجه به ماده قانونی مربوطه چک هایی که قابل تعقیب کیفری نیستند را نام می برد […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
بایگانی

قرار بایگانی پرونده در دادسرا

قرار بایگانی پرونده در دادسرا در ابتدای مقاله صدور قرار بایگانی را یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در کاهش جمعیت کیفری در […]