تعلیق , حکم تعلیق , معوق
تعلیق حکم
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
وکیل در مشهد . وکیل خوب در مشهد , بهترین وکیل در مشهد
وکیل مشهد | پارت ۲
آذر ۷, ۱۳۹۷
اموال غیرمنقول| وکیل مشهد | وکیل خوب مشهد | بهترین وکیل مشهد

اموال غیرمنقول , وکیل مشهد | وکیل خوب مشهد | بهترین وکیل مشهد

وکیل مشهد

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند.

وکیل خوب مشهد

 

این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد). در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.وکیل خوب مشهد ،

وکیل مشهد تماس با واحد مشاوره وکیل

برای انجام دعاوی حقوقی ، ملکی و مالی و خانواده حتما با یک وکیل خوب مشهد قبل از انجام هرکاری مشاوره انجام دهید.وب سایت وکیل راهکارهای اجرایی و موفقیت آمیزی برای رسیدن به حقوق شمارا پیدا خواهد کرد.

 دعاوی مالی | دعاوی کیفری | دعاوی خانواده | دعاوی ثبتی