فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
احضاریه

احضاریه

احضاریه در ابتدای مقاله احضار را از لحاظ لغوی و در اصطلاح و فقه اسلامی تعریف می کند. همچنین از طریقه ی احضار و فرق احضار […]