فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
چک

اجرای محکومیت های چک بلامحل

چگونگی اجرای محکومیت های چک بلامحل در ابتدای مقاله با توجه به ماده قانونی مربوطه چک هایی که قابل تعقیب کیفری نیستند را نام می برد […]