اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
سارق | وکیل | استرداد

سرقت مال

 یقه سارق در دست قانون (کسی که مالی را سرقت کرده باشد ضامن آسیب به آن نیز هست) در ادامه به مال خر و دسته بندی […]