فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
اختلاس

اختلاس چیست و مختلس کیست؟

اختلاس چیست و مختلس کیست؟ به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس […]