اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
سارق | وکیل | استرداد

سرقت مال

 یقه سارق در دست قانون (کسی که مالی را سرقت کرده باشد ضامن آسیب به آن نیز هست) در ادامه به مال خر و دسته بندی […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
تعلیق , حکم تعلیق , معوق

تعلیق حکم

تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می گیرد؟ در ابتدای مقاله تعلیق اجرای مجازات را تعریف و مواد قانونی مربوط به تعلیق مجازات را بیان […]