آذر ۵, ۱۳۹۷
اموال غیرمنقول| وکیل مشهد | وکیل خوب مشهد | بهترین وکیل مشهد

وکیل مشهد

وکیل مشهد با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. […]
آذر ۷, ۱۳۹۷
وکیل در مشهد . وکیل خوب در مشهد , بهترین وکیل در مشهد

وکیل مشهد | پارت ۲

وکیل مشهد با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. […]